Klub

Basketbalový klub Česká Lípa byl založen v roce 1948jako odbor tehdejší tělocvičné jednoty Sokol Česká Lípa.

Pod vedením profesora tělocviku z reálného gymnasia Miroslava Sýkory se scházeli především studenti této školy.

První družstvo tehdy vytvořili Knytl, Vykouk, Starý, Pithart, Vosáhlo, Charvát, Trachtulec, Lipajev, bři Dörflové, Benda, Nevole, Havlíček a postupně přibývali i další hráči. První utkání sehráli v Liberci dne 14.dubna 1948. Domácí Sokol Liberec I. měl ve svém středu zkušenější hráče a uštědřil našemu kolektivu první úvodní lekci z košíkové.

První mezinárodní utkání bylo sehráno 21.4.1949 mezi Sokolem Česká Lípa a BBC Hellas Gent s výsledkem 34:69 (21:32). Zápas se odehrál v zaplněné sokolovně před 500 diváky! V belgickém družstvu nastoupilo několik tehdejších státních reprezentantů.

V roce 1954 vzniklo i družstvo žen složené převážně z učitelek. Nejzkušenější byla Olga Cidlíková, která hrála ligu v Hradci Králové. Dobře jí doplňovaly Píchová, Pekárková, Hlaváčková, Čapkové, Tomišková, Kovářová, později i Bydžovská, Skácelová, Nevolová, Gettingerová, Špánková, Kopřivová Šuhájková a další. Toto družstvo dokonce hrálo druhou ligu v létech 1957 až 1959 pod vedením prof. Sýkory a Jana Pekárka.

V našich družstvech startovali hráči, kteří hráli I. ligu buď před příchodem do klubu, nebo po odchodu z klubu. Namátkou můžeme jmenovat P. Jirman, J. Kurka, L.Rous, M.Michálek, Z.Bednařík, P.Dvořák, P.Janouch, L.Bartoň. Někteří z nich byli i členy reprezentace ČSR či ČR. Mnozí další byli hráči II. a III. ligy.

V neposlední řadě je také nutné zmínit se o názvech klubu, kterými procházel od založení až po současnost.

Jak jsme již uvedli, vznikl v dubnu roku 1948 jako odbor košíkové při TJ Sokol Česká Lípa (1948-50).

Organizačními změnami v tělovýchově (tzv. sjednocení, závodní tělovýchova atd.) prošel přes oddíl košíkové TJ Sokol Železničáři (1951-52).

V sezóně 1952/53 byl vytvořen oddíl košíkové v TJ Sokol Tatra. Po odchodu hráčů na vojnu byl zrušen, hráči pak přešli do našeho oddílu.

V letech 1953 až 1959 byl oddíl košíkové zařazen v TJ Lokomotiva Česká Lípa.

Na podzim roku 1959 vznikl oddíl košíkové při TJ Spartak.

Zásahem „vyšší“ moci se začátkem roku 1960 musely sloučit obě českolipské TJ. Tím přešel oddíl košíkové do TJ Spojené závody Česká Lípa (1960 až 1975).

Pak došlo k přechodu do TJ Vagónka, kde basketbalový oddíl byl od roku 1976 do září 1993. V září 1993 (15.9.1993) vznikl samostatný Basketbalový klub Česká Lípa. Schválen byl Ministerstvem vnitra 21.9.1993 jako občanské sdružení se zaměřením na sportovní činnost. V této formě pracujeme dodnes.